Selülozik Tiner


         SELÜLOZİK TİNER
  • Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir.

  • Kullanıldğı ürünleri ideal oranda inceltir, uygulama yüzeyi üzerine buğu tabakası bırakmaz, ürünün iyi yayılmasını sağlar.

  • İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakmaz ve bu nedenle gecikmesine yol açmaz.

  • Selülozik boyalarının ve verniklerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır.